KHÚC MƯA BÌNH MINH

 

KHÚC MƯA BÌNH MINH

 Viết tặng anh Lê Như Tiến đại biểu Quốc Hội tỉnh Quảng  Trị   nhân buổi gặp mặt một số anh em trong CLB thơ  bên  dòng sông Hiếu Giang chiều ngày 15-5-2001

 

Gặp em trên dải đất nầy

Bên dòng sông Hiếu tháng ngày êm trôi

Câu hò đủng đỉnh theo xuôi

Ầu ơ ... tháng nắng nghe đời khát khao

 

Bình minh vỗ sóng dạt dào

Lời mưa khúc khích như trao nỗi lòng

Nhạc mưa nối khúc quanh đồng

Thân cò cánh vạc trắng đường thơ bay

                                     Lương Tuyền

Vĩnh Thông

Câu hò đủng đỉnh theo xuôi
Ầu ơ... tháng nắng nghe đời khát khao

Nghe nói "tháng nắng" này tự dưng nhớ nắng miền Tây quá cám ơn chú ! Một ngày vui nhé !

Nguyễn Bình

Bình minh dạt khúc thơ say
Hạt mưa rả rích tháng ngày nổi nênh !

Vũ Quốc Khánh

Gửi anh Lương Tuyền

Khúc mưa ríu rít bình minh ấm
Hẳn chắc trao nhau khát khao lòng
Sông Hiếu ầu ơ dòng chín mọng
Nở bồng trong khúc hát ru sông.

catbien

Lời mưa

Bình minh vỗ sóng dạt dào
Lời mưa khúc khích như trao nỗi lòng
...
Một bình minh sáng láng lời mưa như thầm trao gửi bao tâm tình vậy.