CÕI MỘNG

 

CÕI MỘNG

 

Trăng dẫn lối đưa ta vào cõi mộng

Thật diệu kỳ bến cũ lối xưa

Một bóng hình ẩn dưới sao thưa

Ngây thơ quá! Ấy chỉ là mộng ước 

 

Một con đò dọc ngang xuôi ngược

Đưa khách đi khách đến bến bờ.

Còn ta với một dại khờ

Không bến đợi bóng bơ vơ sầu lẽ !

                            Hồng Liên Nhi   

Lương Tuyền

Gởi Hoài Khánh

Cám ơn bạn vào thăm Quán thơ Lương
Tuyền vá để lại nhiều câu thơ đep

Lương Tuyền

Gởi Từ Đức Khoát

Cám ơn bạn vào thăm Quán Thơ Lương
Tuyền và để lại những vần thơ đẹp

Lương Tuyền

Gởi Cát Biển

Cám ơn Cát Biển đến thăm và có
thơ hòa duyên cùng Cõi Mộing

Lương Tuyền

Gởi Vũ Vĩnh Phúc

Cám ơn Nhạc Sĩ vào thăm quán thơ và có
thơ đồng cảm với tác giả

Lương Tuyền

Gởi Vũ Quốc Khánh

Cám ơn bạn thăm Cõi Mộng và có thơ để
hòa duyên với tác giả

Lương Tuyền

Gởi Nguyễn Lâm Cẩn

Cám ơn bạn đến thăm và có thơ hòa duyên
với Cõi Mộng rất ý nghĩa.

Hoài Khánh

Bơ vơ cùng một dại khờ
Ta buông bắt ánh trăng mơ đêm dài...

Tu Duc Khoat

Gửi Hồng Liên Nhi

Gửi Hồng Liên Nhi
Đôi lời cùng bạn thi nhân !
Theo dịch học hiện tại ở giờ Phong thiên tiểu súc* của ngày kỷ dậu ( 22/3)không rõ mình có làm bạn vui lên chút chút ! Hay lại làm cho bạn buồn thêm đây ? Cái gì âm thì được dương lên - Cát hung hoạ phúc giầu nghèo sang hèn...gần nhau trong gang tấc ? Đây là những platma hình ống (Vật chất vô hình) cho ta lấy cái vui để khoả lấp cái buồn . Thế là chúng ta có chỗ mà chia sẻ?
Cái buồn ẩn tự bao đời
Lang thang neo đậu ...cuối trời ngẩn ngơ
Đem buồn bán lại cho thơ
Hồng Liên Nhi đấy bây giờ ở đâu ?
Liệu là có gặp được nhau
Cho ta mua lại nỗi đau của mình (?!)

Từ Đức Khoát
Tel 01679920465
----------------------
* Súc:Có nghĩa là Chứa- nuôi nhau...

catbien

Mộng trăng

Trăng dẫn lối đưa ta vào cõi mộng
Thật diệu kỳ bến cũ lối xưa
...
Ánh trăng cõi mộng xao xuyến hồn người trên bến đò nao vậy

Vũ Vĩnh Phúc

Bài thơ hay lắm anh.
Tối thứ bảy sang nhà anh thương thức thơ đây.

Chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui !